14 de gener 2008

Els guardarrails

El tema dels guardarrails, és un tema molt trist. Degut a què aquests no estan condicionats per a la seguretat dels motoristes, sinó que estan pensats en els cotxes, que quan hi hagui un impacte no surti encara més de la carretera. Què passa amb els motoristes? Passa que quan un motorista sofreix un impacte, els guardarrails tenen uns pivots que a una velocidad de 50 km/h o menys talla com una fulleta, i pot donar lloc a amputacions de les extremitats etc...

Trob que el govern els ha d'instal·lar tan a les carreteres primàries com a les secundàries i facilitar el doble guardarrail per a que els motoristes quan impactin contra aquests no pasin per sota,quedant atrap
ats, i poder sofrir una amputació d'algunes parts del cos, etc...

Cal propagar i instal·lar a totes les carreteres els guardarrails dobles, ja que molts motoristes moren a les carreteres del món, als guardarrails que hi ha, de només una "protecció", hi moren motoristes, i si se instal·len de doble protecció potser en moririen menys.

Aquí posam unes fotos de les dues classes de guardarrails que hi ha.


Pros i contres

Pros: Com veis a la foto incorpora una segona barrera amb forma de semicercle.Sol estar feta amb un material que el que fa és que no reboti i que quedi just a la vora del guardarrail.
Contres: Com es pot apreciar a la foto veim que no tŕ cap mena de seguretat, només a la part de dalt, però per al motorista quan cau no l'arriba a protegir.En canvi sí que té uns pivots que són els causants de morts i amputacions.

09 de gener 2008

Dur un casc integral o un "orinal"A tots ens sembla més còmode dur un "orinal" en comptes de dur un casc integral.Sabeu voltros què si duis un "orinal" i teniu un accident el què us pot pasar? Ara us anomenaré un grapat de coses com: Primer de tot sofrir la mort, si no es mor, es pot causar pèrdua de memòria, danys cerebrals irreversibles, traumatismes, etc... Creis que té molta seguretat, a que sí?...Ara si es du posat un casc en condicions, ben, col·locat i ben estret :També es pot morir, depèn del grau d'accident,però ja hi ha menys possibilitats que si no es du bé.A més, ja no es pot perdre la memòria perquè l'impacte el reb tot el casc.També es tenen menys posibilitats de patir danys cerebrals ineversibles, etc.
I ara, creieu que té més seguretat que '' l'orinal ''?

El percentatge de morts portant l'orinal en un accident frontal sol ser el del 100% i amb un casc integral sol reduir-se fins al 50%.

En la meva opinió jo duria el casc integral per la meva salut i per que els pares també puguin estar un pocs més tranquils, jo sempre me'l possaré, ara qui no vulgi posarse'l anira a compte se el risc que causa posar-se "l'orinal".

També si volem què és redueixi el nombre de persones que porten "l'orinal" l'hem d' incrementar el nivell de seguretat, és a dir: més controls policials, facilitar la compra del casc, i fomentar el seu ús per tot arreu.
Més avall incloem una foto d'els dos models de casc el de l'esquerra és l'integral,el de la dreta l'orinal... només mirant la fotografia podem observar la protecció que ens donarà l'un i l'altre.